Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε λογαριασμό πορτοφολιού PayPal για να χρηματοδοτήσω τον FXCM λογαριασμό μου;

Η FXCM μπορεί να συνδέσει και να δεχτεί πληρωμές από έναν μόνο λογαριασμό πορτοφολιού PayPal ανά πελάτη της FXCM. Αυτό θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς FXCM λογαριασμούς που χρησιμοποιούν το ίδιο email. Μόλις ληφθούν κεφάλαια από τον λογαριασμό πορτοφολιού PayPal, δεν θα γίνονται δεκτά άλλα πορτοφόλια PayPal.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}