Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Trading Station Desktop

Για να κάνετε συναλλαγές απευθείας από τα διαγράμματα Marketscope: Κάντε δεξί κλικ μέσα στο κυρίως μέρος του διαγράμματος. Κάντε κλικ στο "Create a Market Order" (Δημιουργία Εντολής Αγοράς) ή στο "Create an Entry Order" (Δημιουργία Εντολής Εισόδου). Θα εμφανιστεί το…

Για να ανοίξετε ένα διάγραμμα: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το κίτρινο ρολόι από το μενού πλοήγησης της Trading Station. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Charts" (Διαγράμματα) από τη μπάρα του βασικού μενού και να κάνετε κλικ στο "Create Marketshot" (Δημιουργία…

Το One-Click trading σάς δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε εντολές αγοράς με ένα μόνο κλικ και είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να τοποθετήσετε εντολές. Για να ενεργοποιήσετε το One-Click trading: Κάντε κλικ στο κουμπί "Trading Settings" (Ρυθμίσεις Trading) από…

Οι εντολές stop και limit τοποθετούνται από το παράθυρο "Summary" (Περίληψη) με βάση το καθαρό (συνολικό) ποσό θέσεων ανά σύμβολο. Για να τοποθετήσετε μια καθαρή εντολή stop ή limit: Από το παράθυρο "Summary" (Περίληψη), κάντε δεξί κλικ στις καθαρές θέσεις…

Στο παράθυρο "Dealing Rates" (Τιμές Συναλλαγών) του FX Trading Station II, ακολουθήστε αυτά τα εύκολα βήματα: Κάντε κλικ στο "Buy" (Αγορά) ή "Sell" (Πώληση) για το ζεύγος νομισμάτων με το οποίο θα θέλατε να κάνετε trading. Θα εμφανιστεί το παράθυρο…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}