Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Trading Station

Σελίδα 2 από 3

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις επιλογές σας μέσω του παραθύρου 'Διαχείριση Επιλογής Συμβόλων', το οποίο εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί 'Σύμβολα' στo επάνω μέρος της trading station: Θα δείτε μια έκδοση της λίστας συμβόλων, όπου μπορείτε επίσης να επιλέξετε…

Ο Κατάλογος Παρακολούθησης σας θα είναι τα σύμβολα στα οποία έχετε κάνει εγγραφή στις καρτέλες απλή και αναλυτική εμφάνιση τιμών. Μπορείτε πάντα να ελέγχετε ποιον Κατάλογο Παρακολούθησης έχετε ανοίξει, κοιτάζοντας τα σύμβολα που εμφανίζονται σε αυτές τις καρτέλες.

Μπορείτε να μετακινήσετε τον δικό σας Κατάλογο Παρακολούθησης από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, μετακινώντας απλά τα αρχεία των καταλόγων παρακολούθησης, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση επιλέγοντας Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Διαχείριση Καταλόγων Παρακολούθησης -> Εξαγωγή. Μόλις εμφανιστεί…

Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν Κατάλογο Παρακολούθησης επιλέγοντας Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Διαχείριση Καταλόγων Παρακολούθησης. Μόλις εμφανιστεί το νέο παράθυρο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί 'Αφαίρεση' έτσι ώστε να Διαγράψετε τον συγκεκριμένο Κατάλογο Παρακολούθησης που έχετε επισημάνει:

Μπορείτε να ανοίξετε οποιονδήποτε κατάλογο παρακολούθησης τον οποίο δημιουργήσατε επιλέγοντας Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Άνοιγμα Καταλόγου Παρακολούθησης. Από αυτό το σημείο μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλογο παρακολούθησης τον οποίο επιθυμείτε.

Για να μετονομάσετε έναν Κατάλογο Παρακολούθησης, επιλέγετε Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Διαχείριση Καταλόγων Παρακολούθησης. Μπορείτε να επιλέξετε τον Κατάλογο Παρακολούθησης τον οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε και να κάνετε κλικ στο κουμπί 'Μετονομασία':

Για να επεξεργαστείτε έναν Κατάλογο Παρακολούθησης, μπορείτε πρώτα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τα σύμβολα της προτίμησής σας. Αφού το κάνετε αυτό, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον ανανεωμένο Κατάλογο Παρακολούθησης, επιλέγοντας Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Αποθήκευση Καταλόγου Παρακολούθησης και να…

Μόλις επιλέξετε τα προϊόντα που χρειάζεστε, μπορείτε να αποθηκεύσετε την επιλογή σας ως έναν Κατάλογο Παρακολούθησης, επιλέγοντας Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Αποθήκευση Καταλόγου Παρακολούθησης. Μπορείτε να ονομάσετε τον συγκεκριμένο κατάλογο παρακολούθησης όπως επιθυμείτε και να πληκτρολογήσετε μια περιγραφή εάν…

Οι Κατάλογοι Παρακολούθησης σας επιτρέπουν να εγγραφείτε στα σύμβολα τα οποία θα θέλατε να παρακολουθείτε. Εάν για παράδειγμα, θέλετε να έχετε έναν κατάλογο παρακολούθησης μόνο για τα CFDs τα οποία παρακολουθείτε, μπορείτε να επιλέξετε και να προσθέσετε αυτά τα CFDs…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}