Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Νέο FXCM Trading Station

Σελίδα 1 από 2

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα σύμβολα κάνοντας δεξί κλικ οπουδήποτε στο Παράθυρο Κατάλογος Συμβόλων μέχρι να εμφανιστεί το μενού με την επιλογή Διαγραφή από όλα τα σύμβολα. Μόλις κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, όλα τα σύμβολα εκτός από αυτά…

Κάντε Κλικ στο κουμπί Σύμβολα στο επάνω μέρος της πλατφόρμας: Τώρα, στο παράθυρο Διαχείριση Επιλογής Συμβόλων, μπορείτε να κάνετε κλικ στα σύμβολα στα οποία θέλετε να διαγράψετε από τη Λίστα Εγγεγραμμένων Συμβόλων: Τώρα μπορείτε να κάνετε κλικ στο βελάκι με…

Θα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε μέχρι 20 σύμβολα ταυτόχρονα. Αυτό θα διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Καταλόγους Παρακολούθησης έτσι ώστε να οργανώσετε τις ομάδες των προϊόντων που θέλετε να βλέπετε ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε…

Μπορείτε να το κάνετε αυτό με αρκετούς τρόπους. Από τον Κατάλογο Συμβόλων, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο σύμβολο με απενεργοποιημένη την έντονη γραφή και να το προσθέσετε στην πλατφόρμα. Θα παρατηρήσετε ότι για το συγκεκριμένο σύμβολο θα ενεργοποιηθεί η…

Μπορείτε να το κάνετε αυτό με αρκετούς τρόπους. Από τον Κατάλογο Συμβόλων, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε κάποιο σύμβολο με μπλε, έντονα γράμματα για να το διαγράψετε από την πλατφόρμα. Θα παρατηρήσετε ότι για το συγκεκριμένο σύμβολο θα απενεργοποιηθεί…

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις επιλογές σας μέσω του παραθύρου 'Διαχείριση Επιλογής Συμβόλων', το οποίο εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί 'Σύμβολα' στo επάνω μέρος της trading station: Θα δείτε μια έκδοση της λίστας συμβόλων, όπου μπορείτε επίσης να επιλέξετε…

Ο Κατάλογος Παρακολούθησης σας θα είναι τα σύμβολα στα οποία έχετε κάνει εγγραφή στις καρτέλες απλή και αναλυτική εμφάνιση τιμών. Μπορείτε πάντα να ελέγχετε ποιον Κατάλογο Παρακολούθησης έχετε ανοίξει, κοιτάζοντας τα σύμβολα που εμφανίζονται σε αυτές τις καρτέλες.

Μπορείτε να μετακινήσετε τον δικό σας Κατάλογο Παρακολούθησης από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, μετακινώντας απλά τα αρχεία των καταλόγων παρακολούθησης, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση επιλέγοντας Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Διαχείριση Καταλόγων Παρακολούθησης -> Εξαγωγή. Μόλις εμφανιστεί…

Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν Κατάλογο Παρακολούθησης επιλέγοντας Προβολή -> Κατάλογοι Παρακολούθησης -> Διαχείριση Καταλόγων Παρακολούθησης. Μόλις εμφανιστεί το νέο παράθυρο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί 'Αφαίρεση' έτσι ώστε να Διαγράψετε τον συγκεκριμένο Κατάλογο Παρακολούθησης που έχετε επισημάνει:

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}