Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Διευκρινίσεις σχετικά με το Λογαριασμό

Ο καλύτερος τρόπος για να αποστείλετε τις πληροφορίες είναι μέσω του MyFXCM από την Υποβολή Εγγράφων. Από την Υποβολή Εγγράφων του MyFXCM, επιλέξτε «Πηγή Πλούτου και Προέλευση Εισοδήματος» ως Τύπο Εγγράφου. Αυτή είναι η πιο ασφαλής μέθοδος και εξασφαλίζει ότι…

Απλά στείλτε μας ένα email στο admin@fxcm.gr που θα μας δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμά σας. Για παράδειγμα, αν μας έχετε δηλώσει ότι δουλεύετε ως πωλητής, τότε θα ήταν χρήσιμο να μας εξηγήσετε το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας…

Μπορείτε να τροποποιήσετε την διεύθυνση email μέσω του MyFXCM.com ή μπορείτε να στείλετε ένα email στο admin@fxcm.gr από τη διεύθυνση email που αρχικά είχατε συμπληρώσει στην αίτησή σας, αναφέροντας τη νέα διεύθυνση email που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.