Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Άνοιγμα Λογαριασμού

Πηγή Κεφαλαίων – Απαιτούνται έγγραφα που αποδεικνύουν την πηγή των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με την FXCM. Για παράδειγμα: · Εάν η πηγή των κεφαλαίων σας προέρχεται κυρίως από τον μισθό σας, υποβάλετε την ανάλυση του…

Ναι, παρέχουμε εταιρικούς λογαριασμούς. Όταν υποβάλλετε την αίτηση, στο πεδίο «Επιλέξτε τον Τύπο Λογαριασμού» επιλέξτε Εταιρικός Λογαριασμός. Μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα για έναν ατομικό λογαριασμό, για τους εταιρικούς λογαριασμούς απαιτείται η υποβολή ενός αντίγραφου του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας…

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ανοίξετε ένα λογαριασμό είναι να υποβάλλετε αίτηση online. Εάν ανοίξετε και χρηματοδοτήσετε επιτυχώς τον λογαριασμό σας online, μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε trading μέσα σε 1-2 εργάσιμες ημέρες. Το άνοιγμα ενός λογαριασμού είναι μια…