Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπήρξε ένα gap στην αγορά, και έχασα περισσότερα από το stop loss που είχα ορίσει. Γιατί συνέβη αυτό, και θα λάβω αποζημίωση;

Μπορεί να υπάρξει μια σημαντική αύξηση στην κίνηση της αγοράς μετά από μια ανακοίνωση νέων ή ακόμα και ανάμεσα στο κλείσιμο και το εκ νέου άνοιγμα της αγοράς, το οποίο θα μπορούσε να έχει μια σημαντική επίπτωση στην εκτέλεση μιας εκκρεμούς εντολής. Οι πελάτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταβλητότητα της αγοράς, ειδικά κοντά σε σημαντικές ανακοινώσεις ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η FXCM προσφέρει τόσο θετικό όσο και αρνητικό slippage. Κατά τη διάρκεια ενός gap στην αγορά, μπορεί να χάσετε περισσότερα από το αρχικό σας stop, αλλά παρακαλούμε έχετε υπόψιν ότι η συναλλαγή έκλεισε στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αυτό επίσης ισχύει όταν υπάρχει ένα gap στην αγορά και εσείς κερδίσατε περισσότερα από το αρχικό limit που θέσατε.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}