Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπάρχουν χρεώσεις για το άνοιγμα ενός λογαριασμού;

Δεν υπάρχουν χρεώσεις για το άνοιγμα ενός λογαριασμού. Το άνοιγμα ενός FXCM λογαριασμού trading είναι γρήγορο και εύκολο. Μπορείτε να υποβάλλετε την online αίτηση τώρα για να ξεκινήσετε.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}