Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι Τύπους Εντολών παρέχουμε;

Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές με τον FXCM λογαριασμό σας μέσω της Trading Station, έχετε πολλές επιλογές εντολών διαθέσιμες:

 • Εντολή Market: εισέρχεστε στην αγορά αμέσως
  • Market Range: Όταν για την στρατηγική σας έχει σημασία η τιμή εκτέλεσης. Με την εντολή Market Range, καθορίζετε ένα εύρος τιμών σε pips όπου μπορεί η εντολή σας να εκτελεστεί. Εάν η εντολή σας μπορεί, θα εκτελεστεί σε τιμή εντός του εύρους (με βάση τη διαθέσιμη ρευστότητα). Εάν όχι, θα ακυρωθεί.
  • At Market: Όταν για την στρατηγική σας έχει περισσότερη σημασία η πλήρης εκτέλεση της εντολής, παρά η τιμή. Η εντολή At Market σας παρέχει βεβαιότητα εκτέλεσης διότι δεν περιορίζεστε την εντολή σε συγκεκριμένες τιμές. Απλώς θέλετε να εισέρθετε στην αγορά στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή.
 • Χρονικό Πλαίσιο: ανάλογα με τον τύπο της εντολής σας, σας προσφέρονται επιλογές για την χρονική περίοδο κατά την οποία θα εκτελεστεί η εντολή
  • IOC - immediate or cancelled: Όσο το δυνατό περισσότερη θα εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Εάν αυτή η τιμή δεν έχει αρκετή ρευστότητα για να εκτελέσει ολόκληρη την εντολή, οποιοδήποτε εναπομείναν ποσό θα ακυρωθεί.
  • FOK - fill or kill: Oλόκληρη η εντολή θα εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Εάν δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα, ολόκληρη η εντολή θα ακυρωθεί στο σύνολό της.
  • GTC: Good 'Til Cancelled: Εξασφαλίζει ότι ολόκληρη η εντολή σας θα εκτελεστεί. Οι εντολές GTC μπορούν να μοιραστούν σε τμηματικές εντολές εάν δεν υπάρχει επαρκής ρευστότητα για να καλύψει ολόκληρη την εντολή στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή.
  • GTD: Good 'Til Date: η εντολή θα περιμένει έως ότου εκτελεστεί ή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα (από προεπιλογή η ώρα λήξης είναι στις 5 μ.μ. Νέας Υόρκης). Εάν η εντολή είναι ακόμα σε αναμονή κατά την ημερομηνία και ώρα λήξης, θα ακυρωθεί.
 • Entry Orders: η εντολή θα ανοίξει στο μέλλον όταν η τιμή φτάσει την επιθυμητή τιμή (μπορεί να είναι πάνω ή κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς). Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα:
  • Stop Entry: αγοράζετε υψηλότερα ή πουλάτε χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Οι Εντολές Stop Entry εγγυώνται εκτέλεση αλλά όχι την ορισμένη τιμή εκτέλεσης.
  • Limit Entry: αγοράζετε χαμηλότερα ή πουλάτε υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Οι Εντολές Limit Entry εκτελούνται μόνο στην τιμή εισόδου ή σε καλύτερη. Εάν η καλύτερη διαθέσιμη τιμή κατά τη στιγμή της εκτέλεσης δεν είναι στην τιμή εισόδου ή σε καλύτερη, τότε η εντολή παραμένει σε αναμονή για εκτέλεση.
  • Range Entry: Μία εντολή Range Entry εκτελείται παρόμοια με μία εντολή stop entry, ωστόσο έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε ένα εύρος (σε pips) αρνητικού slippage από την τιμή εισόδου, το οποίο ο χρήστης είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί στην εντολή. Το εύρος δεν θα περιορίσει το θετικό slippage. Μόλις τεθεί προς εκτέλεση, η εντολή θα προσπαθήσει να εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή, εντός του προκαθορισμένου εύρους. Εάν η εντολή δεν μπορέσει να καλυφθεί εξολοκλήρου εντός του προκαθορισμένου εύρους, δεν θα εκτελεστεί και θα παραμείνει εν αναμονή στο λογαριασμό. Μόλις η αγορά κινηθεί πάλι εντός του προκαθορισμένου εύρους, η εντολή θα προσπαθήσει εκ νέου να εκτελεστεί, υποκείμενη στην διαθέσιμη ρευστότητα. Θυμηθείτε ότι οι εντολές Range Entry δεν εγγυώνται την εκτέλεση, καθιστώντας έτσι τους τύπους εντολών σημαντικούς αναφορικά με τις επενδυτικές αποφάσεις.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}