Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι πληροφορίες θα πρέπει να αναγράφει το επίσημο έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας με φωτογραφία;

Το επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία θα πρέπει να αναγράφει:

  1. Το ονοματεπώνυμό σας όπως αναγράφεται στην αίτηση λογαριασμού.
  2. Την ημερομηνία γεννήσεώς σας, ενώ το έγγραφο δε θα πρέπει να έχει λήξει.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}