Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το Trailing Stop και πώς το τοποθετώ;

Ένα trailing stop είναι ένα stop το οποίο προσαρμόζεται σε μία πιο ευνοϊκή τιμή καθώς η συναλλαγή κινείται προς την πλευρά του trader. Το πόσο μετακινείται ένα stop εξαρτάται από τον τύπο του trailing stop και το επίπεδο που ορίζει ο trader. Υπάρχουν δύο τύποι trailing stop:

  • Το δυναμικό trailing stop είναι το πιο συνηθισμένο trailing stop. Αυτό θα προσαρμόζει το stop κάθε 0,1 pip κατά το οποίο κινείται υπέρ μας η θέση. Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι τοποθετήσαμε το δυναμικό μας stop αρχικά στα -10 pips και έπειτα η θέση κινείται υπέρ μας κατά 1 pip. Το stop μας τότε θα μετακινούνταν κατά 1 pip από τα -10 στα -9 pips. Όσο περισσότερο η θέση κινείται υπέρ μας, τόσο περισσότερο θα μετακινείται το stop για κάθε pip (στην πραγματικότητα, για να είμαστε πιο ακριβείς θα μετακινείται με βήμα 0,1 pip).
  • Ένα σταθερό trailing stop είναι παρόμοιο με το δυναμικό, εκτός από το ότι θα μετακινείται με ένα σταθερό βήμα σε pips. Όταν επιλεγεί, θα υπάρχει ένα 2ο πεδίο που θα μπορείτε να αλλάξετε. Αυτό είναι το σταθερό ποσό των pips, κατά το οποίο θα μετακινείται το stop. Έτσι αντί να έχετε ένα βήμα 0,1 pip όπως στο δυναμικό stop, μπορείτε να έχετε βήμα 10, 20 ή 50 pips κλπ.

Για να τοποθετήσετε ένα Trailing Stop στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από την καρτέλα "Ανοιχτές Θέσεις" κάντε δεξί κλικ την επιθυμητή θέση και επιλέξτε Stop/Limit.
  2. Τσεκάρετε το την επιλογή "Stop".
  3. Επιλέξτε τον τύπο του Trailing, είτε Δυναμικό είτε Σταθερό.
  4. Κάντε κλικ στο OK.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}