Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς να εγκαταστήσω έναν Expert Advisor;

Αποθηκεύστε το αρχείο του Expert Advisor στον φάκελο experts που βρίσκεται στο C:Program FilesFXCM MetaTrader 4experts. Αν εγκατασταθεί σωστά, θα δείτε το αρχείο του Expert Advisor στο παράθυρο "Πλοηγός" κάτω από τους Expert Advisors. Ο EA θα είναι διαθέσιμος να τον ενεργοποιήσετε για live συναλλαγές.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}