Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να σας στείλω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της εργασίας μου;

Απλά στείλτε μας ένα email στο admin@fxcm.gr που θα μας δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμά σας. Για παράδειγμα, αν μας έχετε δηλώσει ότι δουλεύετε ως πωλητής, τότε θα ήταν χρήσιμο να μας εξηγήσετε το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πουλάτε.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}