Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να σας στείλω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πηγή του εισοδήματός μου;

Ο καλύτερος τρόπος για να αποστείλετε τις πληροφορίες είναι μέσω του MyFXCM από την Υποβολή Εγγράφων. Από την Υποβολή Εγγράφων του MyFXCM, επιλέξτε «Πηγή Πλούτου και Προέλευση Εισοδήματος» ως Τύπο Εγγράφου. Αυτή είναι η πιο ασφαλής μέθοδος και εξασφαλίζει ότι το αίτημα θα παραληφθεί εγκαίρως από το αρμόδιο τμήμα για έλεγχο.

Η FXCM εκτιμά πόσο ευαίσθητες είναι αυτές οι πληροφορίες. Μη διστάσετε να αποκρύψετε λεπτομέρειες που δεν είναι απαραίτητες για αυτό το αίτημα. Για παράδειγμα, τυχόν συναλλαγές που δεν σχετίζονται με την πηγή του πλούτου και την πηγή των κεφαλαίων μπορούν να καλυφθούν.

Ακολουθούν ορισμένα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συνεχή πηγή των κεφαλαίων και τη συνεχή πηγή πλούτου που χρησιμοποιείτε για να πραγματοποιείτε συναλλαγές στο λογαριασμό σας με την FXCM.

Αποδεκτά παραδείγματα:

  • Αποδείξεις πληρωμών από μειωμένη ή πλήρη εργασία για τους τρεις προηγούμενους μήνες όπου εμφανίζουν το όνομα του πελάτη, τον εργοδότη και ημερομηνία(ες)
  • Πρόσφατη ανάλυση του τραπεζικού λογαριασμού σας που να εμφανίζεται το εισόδημά σας για τους τρεις τελευταίους μήνες (με εμφανές το όνομα του αποστολέα)
  • Τριμηνιαία ανάλυση των κινήσεων επενδυτικού χαρτοφυλακίου για το πιο πρόσφατο τρίμηνο
  • Αποδεικτικό πώλησης ή μεταφοράς ακινήτου
  • Επιστροφή φόρου, ή
  • Εταιρική οικονομική δήλωση

Μη αποδεκτά παραδείγματα:

  • Ανάλυση τραπεζικού λογαριασμού ή αποδείξεις πληρωμών χωρίς ταυτοποίηση πληροφοριών (π.χ. δεν περιλαμβάνει το όνομα του πελάτη/της εταιρείας)
  • Ανάλυση τραπεζικού λογαριασμού παλαιότερου του τελευταίου εξαμήνου και
  • Αναλύσεις που δεν δείχνουν την προέλευση των κεφαλαίων (π.χ. ο πελάτης έχει καταθέσεις μετρητών, όχι άμεση κατάθεση ή μέσω επιταγής, επομένως η FXCM δεν θα μπορέσει να εξακριβώσει την προέλευση των κεφαλαίων).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}