Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να παρέχω μία μοναδική διεύθυνση email;

Μπορείτε να τροποποιήσετε την διεύθυνση email μέσω του MyFXCM.com ή μπορείτε να στείλετε ένα email στο admin@fxcm.gr από τη διεύθυνση email που αρχικά είχατε συμπληρώσει στην αίτησή σας, αναφέροντας τη νέα διεύθυνση email που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}