Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να κάνω εγγραφή συμβόλων;

Μπορείτε να το κάνετε αυτό με αρκετούς τρόπους. Από τον Κατάλογο Συμβόλων, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο σύμβολο με απενεργοποιημένη την έντονη γραφή και να το προσθέσετε στην πλατφόρμα. Θα παρατηρήσετε ότι για το συγκεκριμένο σύμβολο θα ενεργοποιηθεί η έντονη γραφή και το προϊόν θα εμφανιστεί στις καρτέλες της απλής και της αναλυτικής εμφάνισης τιμών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Διαχείριση Επιλογής Συμβόλων για να προσθέσετε σύμβολα κάνοντας κλικ στο πρώτο βελάκι, προσθέτοντας έτσι το προϊόν στη Λίστα Εγγεγραμμένων Συμβόλων. Έχετε επίσης υπόψη σας ότι μπορείτε να προσθέσετε πολλά προϊόντα ταυτόχρονα.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}