Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να διαγράψω όλα τα σύμβολα;

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα σύμβολα κάνοντας δεξί κλικ οπουδήποτε στο Παράθυρο Κατάλογος Συμβόλων μέχρι να εμφανιστεί το μενού με την επιλογή Διαγραφή από όλα τα σύμβολα. Μόλις κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, όλα τα σύμβολα εκτός από αυτά στα οποία έχετε ανοιχτές θέσεις θα διαγραφούν από τις καρτέλες Αναλυτική και Απλή Εμφάνιση Τιμών.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}