Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να διαγράψω πολλά προϊόντα ταυτόχρονα;

Κάντε Κλικ στο κουμπί Σύμβολα στο επάνω μέρος της πλατφόρμας:

Τώρα, στο παράθυρο Διαχείριση Επιλογής Συμβόλων, μπορείτε να κάνετε κλικ στα σύμβολα στα οποία θέλετε να διαγράψετε από τη Λίστα Εγγεγραμμένων Συμβόλων:

Τώρα μπορείτε να κάνετε κλικ στο βελάκι με κατεύθυνση προς τα πίσω για να διαγράψετε κάποια επιλογή σας:

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}