Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να διαγράψω κάποιο σύμβολο;

Μπορείτε να το κάνετε αυτό με αρκετούς τρόπους. Από τον Κατάλογο Συμβόλων, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε κάποιο σύμβολο με μπλε, έντονα γράμματα για να το διαγράψετε από την πλατφόρμα. Θα παρατηρήσετε ότι για το συγκεκριμένο σύμβολο θα απενεργοποιηθεί η έντονη γραφή και το προϊόν θα διαγραφεί από τις καρτέλες της απλής και της αναλυτικής εμφάνισης τιμών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Διαχείριση Επιλογής Συμβόλων για να διαγράψετε σύμβολα κάνοντας κλικ στο δεύτερο βελάκι, διαγράφοντας έτσι το προϊόν από τη Λίστα Εγγεγραμμένων Συμβόλων:

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}