Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να αποστείλω τον αριθμό του “Αναγνωριστικού” μου στην FXCM;

Παρακαλείστε να στείλετε τον αριθμό του "Αναγνωριστικού" και το όνομα της εταιρίας σας μέσω email στο info@fxcm.gr. Παρακαλείσθε επίσης να συμπεριλάβετε και το σύνολο των λογαριασμών που διατηρείτε με την FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}