Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς λαμβάνω αναφορά για τον MetaTrader 4 λογαριασμό μου;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε επίσημες αναφορές συναλλαγών μέσω του MyFXCM ή μέσω της πλατφόρμας Trading Station. Οι αναφορές συναλλαγών από τις δύο αυτές πηγές σάς παρέχουν την πλέον ανανεωμένη και ακριβή εικόνα των συναλλαγών σας.

MT4 FXCM Ανεξάρτητη Οντότητα: Η FXCM είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν είναι συνδεδεμένη με την MetaQuotes Software Corp. ("MT4"). Η MT4 δεν ανήκει, ελέγχεται ή λειτουργεί μέσω της FXCM. Ως εκ τούτου, η FXCM δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν έχει εξετάσει ή επιβεβαιώσει αποδόσεις που μπορεί να αναφέρονται ή να περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα. 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}