Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πόσους λογαριασμούς μπορώ να ανοίξω με την FXCM;

Μπορείτε να διατηρείτε μέχρι ένα μέγιστο αριθμό ενεργών λογαριασμών. Για να υποβάλετε αίτημα για άνοιγμα επιπλέον λογαριασμών, επισκεφθείτε το www.MyFXCM.com.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}