Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την παραλαβή του εμβάσματος;

Χρειάζονται1 1-2 εργάσιμες ημέρες για την παραλαβή των τραπεζικών εμβασμάτων εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και συνήθως 3-5 εργάσιμες ημέρες για τα διεθνή εμβάσματα (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου).

1Ένα έμβασμα θεωρείται εγχώριο εάν ο τραπεζικός σας λογαριασμός βρίσκεται στην ίδια χώρα με τον τραπεζικό λογαριασμό της FXCM (αναφέρεται στην ενότητα 'Τράπεζα' στις οδηγίες χρηματοδότησης στο MyFXCM.com).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}