Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την εμφάνιση της κατάθεσης στον FXCM trading λογαριασμό;

Για καταθέσεις μέσω κάρτας απαιτείται τυπικά μια εργάσιμη μέρα για να πιστωθούν τα κεφάλαια στον trading λογαριασμό. Για τα εμβάσματα χρειάζονται τυπικά 3 με 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}