Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πως μπορώ να υποβάλλω τα συμπληρωματικά έγγραφα στην FXCM;

Μπορείτε να υποβάλλετε τα έγγραφά σας μέσω του www.MyFXCM.com. Απλώς συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον αριθμό του λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασης που λάβατε μέσω email με την ολοκλήρωση της αίτησης. Έγγραφα που υποβλήθηκαν μέσω του Portal MyFXCM διεκπεραιώνονται τυπικά μέσα σε μία (1) με δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης, μπορείτε να αποστείλετε τα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, όπως να τραβήξετε μια φωτογραφία με το κινητό σας τηλέφωνο και να την αποστείλετε μέσω email στο admin@fxcm.gr ή μέσω fax στο 211 198 5864.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}