Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πως κάνω απεγκατάσταση της Trading Station Desktop;

Κάποια τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με την πλατφόρμα, μπορεί να χρειαστεί να επιλυθούν με τη διαδικασία της πλήρους απεγκατάστασης και εγκατάστασης της Trading Station. Εάν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα με την πλατφόρμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε κλικ στην «Έναρξη» και επιλέξτε «Πίνακας Ελέγχου».
  2. Στην συνέχεια, κάντε κλικ στο «Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων».
  3. Από εδώ, επιλέξτε "FXCM Trading Station". Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για να επιβεβαιώσει ότι επιθυμείτε να απεγκαταστήσετε την πλατφόρμα. Επιλέξτε «Ναι».
  4. Στη συνέχεια επιλέξτε «Πλήρη Απεγκατάσταση». Σημειώστε ότι με την πλήρη εγκατάσταση θα χαθούν τυχόν αποθηκευμένα πρότυπα, διατάξεις και ρυθμίσεις.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}