Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πως ενεργοποιώ τις ειδοποιήσεις push, ή θα τις λαμβάνω αυτόματα;

Δεν είσαστε εγγεγραμμένος στις ειδοποιήσεις από προεπιλογή. Δείτε πως θα εγγραφείτε:1. Ελέγξτε ποια έκδοση της TSMobile έχετε εγκατεστημένη στο iPhone® σας. Αν δεν έχετε ήδη την έκδοση 1.10.102918 ή νεότερη, θα χρειαστεί να ενημερώσετε την εφαρμογή:i. Ανοίξτε την εφαρμογή Trading Station.ii. Στο κάτω μέρος της σελίδας σύνδεσης θα δείτε τον αριθμό της έκδοσης.

2. Αναβαθμίστε την TSMobile σας στην έκδοση 1.10.102918 ή νεότερη εάν χρειάζεται.i. Ανοίξτε το iTunes App Store στο iPhone® σας και επιλέξτε το εικονίδιο Ενημερώσεις στο κάτω μέρος της οθόνης.ii. Εάν μία εφαρμογή χρειάζεται ενημέρωση, εμφανίζεται ένα κουμπί Ενημέρωση δίπλα της. Πατήστε το κουμπί για να ενημερώσετε την εφαρμογή.

3. Επιλέξτε «Ναι» εάν σας ζητηθεί να «Επιτρέψετε τις Ειδοποιήσεις». (Μπορείτε επίσης να το αλλάξετε αυτό από τις Ρυθμίσεις της συσκευής σας.)

4. Ανοίξτε την εφαρμογή TSMobile και συνδεθείτε σε αυτήν.

5. Πηγαίνετε στο Μενού1 > Ειδοποιήσεις2

6. Επιλέξτε το πεδίο «Ειδοποιήσεις συναλλαγών»3i. Επιλέγοντας αυτό το πεδίο, εγγράφετε την συσκευή με την FXCM και αυτό απαιτείται για την ενεργοποίηση, αλλά δεν ενεργοποιεί την εγγραφή ακόμη.

7. Επιλέξτε το/τα πεδίο/α4 για τους τύπους των εντολών που επιθυμείτε να εγγραφείτε. Υπάρχουν 3 επιλογές (Εντολές Market/Market Range, Εντολές Υπό Αίρεση και Margin Call/Αλλαγή κατάστασης  MC).

8. Πατήστε το μπλε κουμπί Ενημέρωσης. Μετά από αυτό, οι ειδοποιήσεις έχουν ενεργοποιηθεί.

 

 

Αποποίηση Ευθύνης: Οι ειδοποιήσεις Push δεν είναι εγγυημένη μέθοδος παράδοσης. Μία ειδοποίηση μπορεί να μην παραδοθεί σε έναν πελάτη για διάφορους λόγους εκτός του ελέγχου της FXCM. Παρακαλούμε σημειώστε πως ότι η FXCM δεν λαμβάνει οποιαδήποτε ειδοποίηση παράδοσης για ειδοποιήσεις προς την συσκευή σας – μόνο αναγνώριση πως αυτές παραδόθηκαν στην Apple. Διευκρινήσεις

Εμπορικά Σήματα Κινητών Συσκευών: Το iPhone και το iPad αποτελούν εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο για χρήση στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Το App Store αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc. Το Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. 

Mobile Trading: Υπάρχει μια σειρά κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση της mobile τεχνολογίας συναλλαγών, όπως είναι η διπλή εισαγωγή των εντολών, η καθυστέρηση στις παρεχόμενες τιμές, η καθυστέρηση στην ενημέρωση του rollover, η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εντολών και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από τη σύνδεση του κινητού τηλεφώνου. Συνιστάται οι πελάτες να εξοικειώνονται με τη χρήση της πλατφόρμας FXCM Mobile Trading Station πριν τη διαχείριση ενός live λογαριασμού μέσω κινητής συσκευής.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}