Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Προσφέρετε εταιρικούς/επιχειρηματικούς λογαριασμούς;

Ναι, παρέχουμε εταιρικούς λογαριασμούς. Όταν υποβάλλετε την αίτηση, στο πεδίο «Επιλέξτε τον Τύπο Λογαριασμού» επιλέξτε Εταιρικός Λογαριασμός. Μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα για έναν ατομικό λογαριασμό, για τους εταιρικούς λογαριασμούς απαιτείται η υποβολή ενός αντίγραφου του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας ως στοιχείο εγγραφής της εταιρείας, καθώς και του καταστατικού ή του αντίστοιχου επίσημου εγγράφου, που υποδεικνύει ότι οι υπογράφοντες είναι εταίροι και εξουσιοδοτημένοι να ανοίξουν τον FXCM λογαριασμό.

Το άνοιγμα ενός εταιρικού λογαριασμού είναι μία απλή διαδικασία.

  1. Ολοκληρώστε την αίτησή σας online σε λίγα λεπτά. Εφόσον μία αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, ο αριθμός λογαριασμού (username) και ο κωδικός πρόσβασης θα αποσταλούν μέσω e-mail αυτόματα.
  2. Υποβάλλετε ένα Δημόσιο Έγγραφο Ταυτοποίησης με Φωτογραφία και ένα Αποδεικτικό Κατοικίας για τους Εξουσιοδοτημένους Trader(s) και τυχόν μέτοχο ή ιδιοκτήτη που κατέχει ποσοστό 25% ή περισσότερο. Εάν κάποιος από τους μετόχους ή ιδιοκτήτες είναι Εταιρεία, θα χρειαστεί να υποβάλλετε επίσης και τα απαραίτητα εταιρικά έντυπα της εταιρείας αυτής.  Μπορείτε να αποστείλετε τα έγγραφά σας με τη μορφή σκαναρισμένων εικόνων (JPG, GIF, BMP, DOC, PDF-παρακαλούμε χωρίς κωδικό ασφαλείας) στο τμήμα νέων λογαριασμών στο admin@fxcm.gr, ή μέσω φαξ στο 211 198 5864. Εναλλακτικά μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφά σας στο www.MyFXCM.com. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον αριθμό λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχουν αποσταλεί μέσω e-mail μετά την ολοκλήρωση της αίτησής σας.
  3. Υποβάλλετε το πιστοποιητικό σύστασης, το καταστατικό, την λίστα με τους διευθύνοντες συμβούλους και το μετοχολόγιο. Μπορείτε να αποστείλετε τα έγγραφά σας με τη μορφή σκαναρισμένων εικόνων (JPG, GIF, BMP, DOC, PDF-παρακαλούμε χωρίς κωδικό ασφαλείας) στο τμήμα νέων λογαριασμών στο admin@fxcm.gr, ή μέσω φαξ στο 211 198 5864. Εναλλακτικά μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφά σας στο www.MyFXCM.com. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον αριθμό λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχουν αποσταλεί μέσω e-mail μετά την ολοκλήρωση της αίτησής σας.
  4. Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας. * Μπορείτε να καταθέσετε χρήματα μέσω χρεωστικής κάρτας, πιστωτικής κάρτας, ή τραπεζικού εμβάσματος. Για να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας παρακαλούμε συνδεθείτε στο www.MyFXCM.com και επιλέξτε "Deposit Funds". Για να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας μέσω τραπεζικού εμβάσματος παρακαλούμε δείτε τα τραπεζικά μας στοιχεία εδώ. Εφόσον η αίτηση ολοκληρωθεί και χρηματοδοτηθεί, μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα τις συναλλαγές!

Ανοίξτε τώρα έναν λογαριασμό

*Υπάρχει εφάπαξ χρέωση 300 μονάδων του νομίσματος βάσης [50.000 JPY] για αιτήσεις νομικής οντότητας (εταρεία, trust κτλ). Αυτή η αμοιβή δεν θα χρεωθεί εάν πραγματοποιήσετε αρχική κατάθεση 50.000 μονάδων του νομίσματος βάσης [5.000.000 JPY] ή υψηλότερη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα ενός live λογαριασμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την FXCM τηλεφωνικά στο 211 198 2611 ή μέσω live chat.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}