Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιο είναι ο μέγιστος αριθμός συμβόλων που μπορώ να προσθέσω;

Θα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε μέχρι 20 σύμβολα ταυτόχρονα. Αυτό θα διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Καταλόγους Παρακολούθησης έτσι ώστε να οργανώσετε τις ομάδες των προϊόντων που θέλετε να βλέπετε ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Κατάλογο Συμβόλων για τα CFDs που προτιμάτε και έναν άλλον για τα νομισματικά ζεύγη που παρακολουθείτε.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}