Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να καταθέσω χρήματα μέσω του Κινητού Τηλεφώνου μου;

Ναι. Η πλατφόρμα Trading Station Mobile υποστηρίζει καταθέσεις μέσω πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας, δίνοντας σας τη δυνατότητα να αναλάβετε τον έλεγχο του λογαριασμού σας σχεδόν από οπουδήποτε. Οι περισσότερες καταθέσεις μέσω του κινητού διεκπεραιώνονται εντός μίας εργάσιμης μέρας.

Εγκατάσταση στο iTunes® | Εγκατάσταση στο Google Play TM

Διατηρήστε τον έλεγχο του λογαριασμού σας ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε μέσω της Trading Station Mobile.

Παρακολουθήστε τον λογαριασμό σας, τις εντολές και τις συναλλαγές σας

Μελετήστε τα διαγράμματα και πραγματοποιήστε συναλλαγές

Καταθέστε χρήματα... και πολλά ακόμη!

Links Τρίτων Παρόχων: Τα links για όλες τις εξωτερικές ιστοσελίδες έχουν προστεθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνσή σας και για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει σχέση με άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο αυτών και τα links τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκληθούν από τη χρήση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου. Όλες οι παραπάνω ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από την FXCM και μπορεί να μην τηρούν τους ίδιους κώδικες δεοντολογίας σε σχέση με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, την ίδια ασφάλεια ή τα ίδια πρότυπα προσβασιμότητας με τα δικά μας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τον κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σε κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά. 

Εμπορικά Σήματα Κινητών Συσκευών: Το iPhone και το iPad αποτελούν εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο για χρήση στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Το App Store αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc. Το Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}