Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να επισκεφθώ την τοπική μου τράπεζα και να χρησιμοποιήσω ένα ΑΤΜ ή να ζητήσω από τον ταμία να καταθέσει χρήματα απευθείας στον λογαριασμό σας;

Όχι. Οι καταθέσεις μέσω ATM ή τραπεζικών υποκαταστημάτων συνήθως λαμβάνονται από την FXCM χωρίς τις απαραίτητες πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τον κάτοχό του. Στην περίπτωση λήψης αυτών των καταθέσεων, η FXCM θα χρειαστεί πρόσθετα έγγραφα για την επαλήθευση του κατόχου ή για την επιστροφή του ποσού. Παρακαλώ σημειώστε ότι η FXCM δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την παραλαβή ούτε την επιστροφή τέτοιου είδους πληρωμών.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}