Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω για τις περαιτέρω ερωτήσεις μου σχετικά με τον(ους) trading λογαριασμό(ούς) μου και τις υπηρεσίες τις FXCM αναφορικά με την εφαρμογή του EMIR;

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το admin@fxcm.gr.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}