Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θεωρώ πως θα έπρεπε να έχω λάβει μία ειδοποίηση, αλλά αυτό δεν συνέβη. Τι πρέπει να κάνω;

-Βεβαιωθείτε πως έχετε εγγραφεί στις ειδοποιήσεις (βήματα 4-8 της ανωτέρω ενότητας «Πώς ενεργοποιώ τις ειδοποιήσεις push, ή θα τις λαμβάνω αυτόματα;»). Εάν χρειάστηκε να επανεγκαταστήσετε την εφαρμογή κατόπιν της εγγραφής σας, ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε αυτά τα βήματα.-Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της FXCM 

Αποποίηση Ευθύνης: Οι ειδοποιήσεις Push δεν είναι εγγυημένη μέθοδος παράδοσης. Μία ειδοποίηση μπορεί να μην παραδοθεί σε έναν πελάτη για διάφορους λόγους εκτός του ελέγχου της FXCM. Παρακαλούμε σημειώστε πως ότι η FXCM δεν λαμβάνει οποιαδήποτε ειδοποίηση παράδοσης για ειδοποιήσεις προς την συσκευή σας – μόνο αναγνώριση πως αυτές παραδόθηκαν στην Apple. Διευκρινήσεις

Εμπορικά Σήματα Κινητών Συσκευών: Το iPhone και το iPad αποτελούν εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο για χρήση στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Το App Store αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc. Το Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. 

Mobile Trading: Υπάρχει μια σειρά κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση της mobile τεχνολογίας συναλλαγών, όπως είναι η διπλή εισαγωγή των εντολών, η καθυστέρηση στις παρεχόμενες τιμές, η καθυστέρηση στην ενημέρωση του rollover, η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εντολών και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από τη σύνδεση του κινητού τηλεφώνου. Συνιστάται οι πελάτες να εξοικειώνονται με τη χρήση της πλατφόρμας FXCM Mobile Trading Station πριν τη διαχείριση ενός live λογαριασμού μέσω κινητής συσκευής.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}