Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία Online Forex Πλατφόρμα που δεν απαιτεί εγκατάσταση;

Trading Station Web

Η Trading Station Web είναι η δημοφιλής μας διαδικτυακή πλατφόρμα, που είναι συμβατή με υπολογιστές Macintosh. Είναι επίσης ιδανική για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα για λήψη ή εγκατάσταση του λογισμικού στον υπολογιστή τους.

Θέλετε να τη δοκιμάσετε;

Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας μας για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα.

Τα Apple και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc, καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}