Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την TS Desktop σε Mac;

Υπάρχουν πολλές επιλογές που απαιτούν την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Windows OS. Εάν είστε διατεθειμένοι, εδώ μπορείτε να βρείτε κάποιες επιλογές:

  1. Parallels από Parallels IP Holdings. Αυτό το λογισμικό παρέχεται από τρίτο πάροχο και έχει ένα σχετικό κόστος. Αυτή είναι προς το παρόν η πιο δημοφιλής επιλογή για τους FXCM χρήστες Mac. Είναι πιο ευέλικτο από το Boot Camp, επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows και τα Mac OS ταυτόχρονα, να πραγματοποιήσετε εύκολη εναλλαγή διάφορων προγραμμάτων μεταξύ των δύο λειτουργικών συστημάτων.
  2. http://www.vmware.com/products/fusion/overview.html από VMware Inc. Αυτό είναι ο κύριος ανταγωνιστής του Parallels και το σύνολο των χαρακτηριστικών είναι παρόμοιο.
  3. Boot Camp από την Apple. Είναι προεγκατεστημένο στους πιο πρόσφατους υπολογιστές Mac και ο τελικός χρήστης χρειάζεται μόνο να αγοράσει ένα αντίγραφο των Windows. Αυτή είναι η λιγότερο ακριβή επιλογή, αλλά και το λιγότερο ευέλικτο πρόγραμμα, δεδομένου ότι μπορείτε να εκτελέσετε μόνο ένα εκ των προγραμμάτων είτε Mac OS ή Windows OS σε κάθε δεδομένη στιγμή, καθώς δεν λειτουργούν ταυτόχρονα.

Apple και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc, καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Links Τρίτων Παρόχων: Τα links για όλες τις εξωτερικές ιστοσελίδες έχουν προστεθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνσή σας και για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει σχέση με άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο αυτών και τα links τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκληθούν από τη χρήση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου. Όλες οι παραπάνω ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από την FXCM και μπορεί να μην τηρούν τους ίδιους κώδικες δεοντολογίας σε σχέση με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, την ίδια ασφάλεια ή τα ίδια πρότυπα προσβασιμότητας με τα δικά μας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τον κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σε κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά.   

MT4 FXCM Ανεξάρτητη Οντότητα: Η FXCM είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν είναι συνδεδεμένη με την MetaQuotes Software Corp. ("MT4"). Η MT4 δεν ανήκει, ελέγχεται ή λειτουργεί μέσω της FXCM. Ως εκ τούτου, η FXCM δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν έχει εξετάσει ή επιβεβαιώσει αποδόσεις που μπορεί να αναφέρονται ή να περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Εμπορικά Σήματα Κινητών Συσκευών: Το iPhone και το iPad αποτελούν εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο για χρήση στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Το App Store αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc. Το Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.  

 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}