Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Εάν αποτελώ Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, ποια επιπρόσθετα έγγραφα απαιτούνται;

Εάν η οντότητά σας ορίζεται ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, hedge fund, ή οργανισμό συλλογικών επενδύσεων απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για να καθορίσουμε εάν η εγγραφή σας και/ή άδειά σας, σας επιτρέπει να διατηρείτε κεφάλαια πελατών.

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι για να διατηρείται ένας λογαριασμός στην FXCM, θα πρέπει να διατηρούμε στο αρχείο μας άδεια εγγραφής ή αδειοδότησης για οποιαδήποτε οντότητα δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}