Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Δεν λαμβάνω κανενός είδους αλληλογραφία στη διεύθυνση κατοικίας μου. Μπορώ να στείλω την ταχυδρομική μου θυρίδα;

Όχι, δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχτούμε ταχυδρομικές θυρίδες. Μια λύση θα είναι να μας στείλετε ένα λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ που αναγράφει εκτός από την ταχυδρομική θυρίδα, τη διεύθυνση για την οποία προσφέρει την παροχή.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}