Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Δέχεται η FXCM καταθέσεις τρίτων μερών;

Όχι. Οι καταθέσεις τρίτων μερών παραβιάζουν τις πολιτικές της FXCM για ξέπλυμα χρήματος και επομένως η FXCM δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία πληρωμή μέσω τρίτου μέρους. Εάν λάβουμε χρήματα από τρίτα μέρη, η FXCM μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά όπως αποδεικτικό εμβάσματος και/ή ανάλυση κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού για να επιβεβαιωθεί η κυριότητα του λογαριασμού.

Οι καταθέσεις που λαμβάνονται από έναν λογαριασμό που ανήκει σε διαφορετικό όνομα και/ή διατηρείται από κάποιον άλλον, πέραν του κατόχου του trading λογαριασμού, συνιστούν μία κατάθεση από τρίτο μέρος. Αυτό αφορά επίσης τα εταιρικά κεφάλαια που λαμβάνονται για έναν ατομικό trading λογαριασμό και παρόμοιες περιπτώσεις.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε την παραλαβή ούτε την επιστροφή αυτών των πληρωμών.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}