Jak możemy pomóc?

Dlaczego moja transakcja została otwarta/zamknięta?

W górnej części platformy transakcyjnej kliknij przycisk “Raport”, aby wyświetlić wyciąg z rachunku łączonego. Na wyciągu kolumna "Warunek" wskazuje typ zlecenia, które zamknęło transakcję. Kolumna "Utworzone przez" wskazuje, skąd pochodzi zlecenie. Na przykład, jeśli transakcja została utworzona poprzez zlecenie rynkowe z użyciem nazwy użytkownika i hasła, w kolumnie "Warunek" pojawi się "Mkt", a numer rachunku użytkownika zostanie wymieniony w kolumnie "Utworzone przez". Jeśli transakcje zostały zamknięte poprzez Margin Call, w kolumnie "Condition" zobaczysz "MC", a w kolumnie "Created By" pojawi się nazwa serwera FXCM.

Poniżej znajduje się klucz do wspólnych skrótów:
* O = Otwarty
* Mkt = Zlecenie rynkowe
* C = Zamknij
* S = Stop loss
* S(t) = Stop Kroczący
* L = Limit
* SE = Stop Entry
* LE = Limit wejścia
* MC = Margin Call
* TX = Transfer

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}