Jak możemy pomóc?

W przypadku Tiered Margin, kiedy moje pozycje zostaną zlikwidowane na Trading Station?

Jeśli kapitał Państwa konta osiągnie poziom likwidacji (Depozyt Użytkowy) lub poniżej, wszystkie otwarte pozycje zostaną zlikwidowane natychmiast.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}