Jak możemy pomóc?

Z Tiered Margin, jaki jest poziom likwidacji na rachunku MT4?

Poziom likwidacji jest ustawiony na 50% wymaganego depozytu początkowego/konserwacyjnego. Oznacza to, że jeśli kapitał własny rachunku spadnie poniżej 50% wymaganego początkowego depozytu zabezpieczającego, rachunek otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a transakcje zostaną zamknięte w kolejności wielkości straty, od największej straty zmiennej do najmniejszej straty zmiennej, zgodnie z zapisem w kolumnie "Zysk" w momencie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Przyjrzyjmy się przykładowi:

  • Kapitał własny Twojego rachunku wynosi 2.000,00 USD.
  • Umieszczasz długą pozycję 10K USDJPY, wymagającą 300,00 USD depozytu początkowego i 1 USD za pips. *Uwaga, aktualne stawki można znaleźć w kolumnie MMR w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station.
  • Margin Warning wchodzi w życie, jeśli Twój kapitał spadnie poniżej 300.00 (depozyt zabezpieczający). Twój margines likwidacyjny zostanie uruchomiony, gdy kapitał konta spadnie poniżej 150,00 USD (300 x .50% = 150). Jest to odzwierciedlone jako 50% depozyt zabezpieczający w zakładce Trade Terminala MT4. W zakładce Handel w terminalu MT4 informacje o rachunku zostaną podświetlone na czerwono, gdy poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 100% (patrz poniżej jako przykład).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}