Jak możemy pomóc?

Jeśli jestem w ostrzeżeniu o marży, co się stanie, jeśli rynek poruszy się z powrotem na moją korzyść?

Codziennie o 17:00 ET przeprowadzana jest kontrola depozytów zabezpieczających. Jeśli w tym czasie rynek powróci na Twoją korzyść i Twój użyteczny depozyt zabezpieczający (Usble Maint Mr) będzie większy niż 0, Twój status depozytu zabezpieczającego zostanie zresetowany (MC = N). Jeśli chcesz, aby Twój depozyt zabezpieczający został wcześniej zresetowany, możesz zwrócić się do działu obsługi klienta lub działu handlowego FXCM.

Po zresetowaniu statusu konta, Twoje konto nie będzie już dłużej "close only" i będziesz mógł zajmować nowe pozycje, pod warunkiem, że masz wystarczający margines na koncie.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}