Jak możemy pomóc?

Czy będę obciążony opłatą transakcyjną za wpłaty PayPal?

FXCM zaksięguje tylko kwotę wpłaty, pomniejszoną o opłatę, którą pobiera PayPal. Nie jest to opłata FXCM.

  • PayPal jest obecnie dostępny tylko dla klientów detalicznych.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}