Jak możemy pomóc?

Czy zostanę obciążony opłatą za przewalutowanie?

Transakcje Apple Pay lub Google Pay są w razie potrzeby przeliczane na walutę bazową Twojego konta handlowego FXCM. Za przeliczenie waluty mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty przez wystawcę karty kredytowej/debetowej.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}