Jak możemy pomóc?

Czy będę obciążony prowizją od CFD Exchange-Traded Funds (ETFs)?

Nie. Wszystkie koszty są już wbudowane w spread, nie ma żadnych dodatkowych lub minimalnych prowizji.

Spread * Koszt pipsów * Liczba kontraktów = Całkowity Koszt Transakcji

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}