Jak możemy pomóc?

Dlaczego miałbym handlować CFD na Exchange-Traded Fund (ETF) zamiast handlować samym ETF?

CFD daje traderom wiele opcji, których w przeciwnym razie by nie mieli:

CFD handluje się z wykorzystaniem dźwigni finansowej.
Pozwala to inwestorowi kontrolować dużą pozycję rynkową przy zaangażowaniu mniejszego kapitału niż ten, który byłby wymagany do kontrolowania równoważnej pozycji w aktywach bazowych. Należy pamiętać, że dźwignia może znacznie zwiększyć zarówno zyski, jak i straty.

Z kontem CFD FXCM inwestor ma możliwość handlowania akcjami, ETF, Forex, indeksami giełdowymi, towarami i kryptowalutami z tego samego konta.
Aby handlować samym rynkiem bazowym, trader musi zazwyczaj posiadać różne rachunki, często denominowane w kilku różnych walutach i często u różnych brokerów.
Natychmiastowe rozliczenie

Natychmiastowy dostęp do zysków vs. konieczność oczekiwania 3 dni roboczych przy handlu fizycznymi akcjami

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}