Jak możemy pomóc?

Gdzie znajduje się lokalizacja pipsów/punktów dla CFD Exchange-Traded Fund (ETF)?

Lokalizacja pipsów/punktów dla Exchange-Traded Fund (ETF) CFD zależy od regionu akcji, którą handlujesz.

Dla EU ETF-ów:

Dla EU ETF- ów:

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}