Jak możemy pomóc?

Jaka jest minimalna ilość transakcji, którą mogę otworzyć na Exchange-Traded Funds (ETF)?

Minimalna liczba kontraktów FXCM na kliknięcie (transakcję) dla CFD Exchange-Traded Fund (ETF) wynosi 1.

1 kontrakt FXCM jest odpowiednikiem 0,1 Akcji.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}