Jak możemy pomóc?

Co to jest Exchange-Traded Fund (ETF) CFD?

Exchange-Traded Fund (ETF) CFD to CFD, w którym aktywem bazowym jest cena akcji ETF.

CFD, czyli Contract for Difference (Kontrakt na Różnicę Kursową), oferuje wszystkie korzyści płynące z handlu ETF-ami bez konieczności ich fizycznego posiadania. Mówiąc najprościej, jest to kontrakt, który odzwierciedla wyniki instrumentu bazowego. Handluje się nim w oparciu o depozyt zabezpieczający i tak jak w przypadku fizycznych akcji ETF, twój zysk lub strata są określane przez różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}