Jak możemy pomóc?

W jakiej walucie mogę dokonać wpłaty przez PayPal?

FXCM akceptuje wpłaty w EUR, USD i GBP. Wszystkie transakcje są automatycznie przeliczane na walutę bazową Twojego konta handlowego. Za przeliczenie waluty mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty przez bank, wystawcę karty kredytowej/debetowej lub PayPal.

  • PayPal jest obecnie dostępny tylko dla klientów detalicznych.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}